แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

ปรับปรุงล่าสุด 23 พ.ย. 59 แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ 5 และ 6 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ลำดับ กิจกรรม กำหนดเวลา  1 ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ให้ […]

Read more

Download โปรแกรม GPA

โปรแกรมกลาง GPA กระทรวงศึกษาธิการ ของศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมกลาง GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถที่จะเข้ามา Download โปรแกรมไปติดตั้ง (ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) ได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. คลิกที่นี่ ==> […]

Read more

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2559 การกำหนด รหัสสถานศึกษา และ รหัสนักเรียน รหัสสังกัด ชื่อสังกัด 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ […]

Read more

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ

การติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ EP2 การส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.ศธ การจองเลข การสำรองเลข ในระบบสารบรรณ การออกรายงานในระบบสารบรรณ การออกเลขคำสั่ง

Read more

คู่มือการใช้งานระบบสลิปเงินเดือน

1. การใช้งานระบบสลิปเงินเดือน 2. การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบสลิปเงินเดือน 3. การลงข้อมูลเงินเดือน แจ้งเวียน 4. การแก้ไขข้อมูลบุคลากร 5. การส่งข้อความ

Read more