คู่มือการใช้งานระบบสลิปเงินเดือน

1.การใช้งานระบบสลิปเงินเดือน

 

 

2.การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบสลิปเงินเดือน

 

 

3.การลงข้อมูลเงินเดือน แจ้งเวียน

 

 

4.การแก้ไขข้อมูลบุคลากร

 

 

5.การส่งข้อความ