คู่มือการใช้งานระบบวันลา

1.การใช้งานระบบวันลา

 

 

2.การลงมาปฏิบัติราชการ

 


 

3.การใช้งานระบบวันลา

 


 

4.การเพิ่มชื่อในระบบวันลา การย้ายคน การเพิ่ม admin

 


 

5.การปรับปรุงวันลาสะสม